Rejestr zmian
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-06-01 09:50:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-06-01 09:48:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie lub pozyskanie świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 2016-06-01 09:36:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku OSP w Cieciszewie Gmina Konstancin-Jeziorna 2016-06-01 09:16:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2016-05-31 12:00:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2016-05-31 11:58:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
44) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2016-05-30 16:35:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
44) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2016-05-30 16:35:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-24 16:11:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku OSP w Cieciszewie Gmina Konstancin-Jeziorna 2016-05-24 14:13:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I 2016-05-24 13:26:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:07:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego 1960/2016 2016-05-24 13:07:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:05:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:04:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego 1960/2016 2016-05-24 12:59:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-05-24 11:47:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz 2016-05-20 11:02:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-20 10:14:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/PF/VII/2016 2016-05-20 08:27:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/PF/VII/2016 2016-05-20 08:27:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VII/2016 2016-05-20 08:25:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 085/VII/2016 2016-05-19 14:45:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 084/VII/2016 2016-05-19 14:43:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 2016-05-19 13:44:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów – rejon ul. Skowronka 2016-05-18 17:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:36:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:33:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:32:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:32:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna