Rejestr zmian
Sprawozdania za 2015 r. 2016-04-12 08:42:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za 2015 r. 2016-04-12 08:39:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 053/VII/2016 2016-04-11 13:26:26 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/PF/VII/2016 2016-04-11 13:24:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 051/VII/2016 2016-04-11 13:20:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 049/VII/2016 2016-04-11 13:18:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie 2016-04-11 12:15:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Dolnej i Śniadeckich w Konstancinie-Jeziornie 2016-04-11 12:08:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-04-11 11:01:01 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-04-11 10:47:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-04-11 10:35:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-04-11 10:26:03 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-04-11 09:54:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2016-04-08 17:33:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-04-08 10:38:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VII/2016 2016-04-08 10:37:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VII/2016 2016-04-08 10:37:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VII/2016 2016-04-08 10:36:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2016-04-07 15:59:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 2016-04-07 15:55:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 2016-04-07 15:55:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) 2016-04-07 11:17:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej w Konstancinie-Jeziornie 2016-04-07 10:42:05 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2016-04-07 09:18:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku 2016-04-06 12:32:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku 2016-04-06 12:31:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2016-04-06 12:25:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2016-04-06 12:23:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku 2016-04-06 12:18:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku 2016-04-06 12:00:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna