Rejestr zmian
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-29 15:05:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2016-08-29 14:59:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej zlokalizowanej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-29 14:07:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-29 11:04:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
49) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-26 14:49:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gmnie Konstancin-Jeziorna 2016-08-26 14:47:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
49) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-26 14:46:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-26 14:12:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-26 14:11:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-26 14:04:35 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-25 17:26:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-25 17:24:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-25 17:23:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-25 17:20:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekt “Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-25 16:59:52 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekt “Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-25 15:32:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt “Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-25 15:31:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-25 15:12:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. 2016-08-25 14:56:57 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-25 14:09:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2016-08-24 18:11:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-24 15:29:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:54:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:54:07 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:52:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:41:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:39:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:24:06 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:19:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:15:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna