Rejestr zmian
Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym 2016-07-22 12:17:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odpowiedź burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna na zapytanie dotyczące działań służących poprawie efektywności energetycznej i ochrony środowiska 2016-07-22 09:41:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-21 15:27:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-21 15:26:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:20:32 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:18:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:17:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:12:53 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:07:57 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-21 15:04:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Odpowiedź burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna na zapytanie dotyczące działań służących poprawie efektywności energetycznej i ochrony środowiska 2016-07-21 14:48:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-21 09:52:06 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-21 09:49:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-20 15:36:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-20 15:35:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-20 15:17:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację „Programu szczepień przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018" 2016-07-20 13:27:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację „Programu szczepień przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018" 2016-07-20 13:26:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remont 11 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2016-07-20 08:57:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-20 08:11:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-19 15:07:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-19 13:14:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2016-07-19 13:11:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2016-07-19 13:08:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego. 2016-07-19 12:16:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych 2016-07-19 12:14:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa 2016-07-19 12:12:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa 2016-07-19 12:09:53 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w II półroczu 2016r. oraz latach 2017-2018 2016-07-18 15:56:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Protokół z wyboru wykonawcy 2016-07-18 15:10:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna