Rejestr zmian
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I 2016-05-24 13:26:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:07:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego 1960/2016 2016-05-24 13:07:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:05:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-05-24 13:04:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego 1960/2016 2016-05-24 12:59:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-05-24 11:47:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz 2016-05-20 11:02:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-20 10:14:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/PF/VII/2016 2016-05-20 08:27:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/PF/VII/2016 2016-05-20 08:27:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VII/2016 2016-05-20 08:25:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 085/VII/2016 2016-05-19 14:45:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 084/VII/2016 2016-05-19 14:43:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 2016-05-19 13:44:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów – rejon ul. Skowronka 2016-05-18 17:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:36:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:33:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:32:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:32:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:23:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-18 17:21:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-18 17:20:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-18 17:08:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 17:05:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:58:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:54:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:51:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:50:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:50:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna