Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-13 08:45:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-13 08:27:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-13 08:16:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-12 15:12:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny - nadzwyczajna 2016-10-12 15:09:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-12 15:04:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remont 3 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-11 14:55:12 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont 3 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-11 14:53:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/VII/2016 2016-10-11 14:53:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/VII/2016 2016-10-11 14:52:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VII/2016 2016-10-11 14:50:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 152/PF/VII/2016 2016-10-11 14:47:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 151/VII/2016 2016-10-11 14:46:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna Chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-10-11 11:39:48 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa instalacji elektroenergetycznych do zasilania okresowych obiektów handlowo-usługowo-gastronomicznych na terenie Parku Zdrojowego 2016-10-07 13:49:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna 2016-10-06 12:07:01 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna- etap II, Część nr 1 – remont drogi gminnej we wsi Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna, Część nr 2: remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie od. ul. Warszawskiej do przejazdu kolejowego 2016-10-06 11:31:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem 2016-10-05 12:07:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem 2016-10-05 12:06:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-05 12:04:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-05 12:04:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 14:45:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 14:06:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 14:06:06 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 14:02:56 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 13:51:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 13:49:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 13:47:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 13:45:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna 2016-10-03 13:44:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna