Rejestr zmian
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 14:33:39 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 14:33:23 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 14:01:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 14:00:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 14:00:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2017 rok 2018-07-05 13:59:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 13:57:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 13:57:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/VII/2018 2018-07-04 15:27:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-07-04 12:48:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-03 15:49:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-03 15:49:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-03 15:46:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-03 15:40:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2018-07-03 15:19:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-07-03 15:12:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-07-03 15:11:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VII/2018 2018-07-03 11:48:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 100/PF/VII/2018 2018-07-03 11:46:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VII/2018 2018-07-03 11:45:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:05:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:04:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2018-07-03 10:59:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2018-07-03 10:58:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-07-02 14:37:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:10:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:09:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:07:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:00:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna