Rejestr zmian
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 11:18:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 15:44:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 15:34:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie ws. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-12 15:33:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129a/VII/2018 2018-09-12 15:28:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 13:06:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:34:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:03:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:03:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:53:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:53:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:51:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:51:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:51:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:50:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:50:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:50:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:49:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:48:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:47:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap II” - 3 części 2018-09-12 09:37:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert 2018-09-11 15:44:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aktualnie Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie prowadzi otwartych konkursów ofert 2018-09-11 14:57:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aktualnie Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie prowadzi otwartych konkursów ofert 2018-09-11 14:56:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-11 14:53:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-11 14:52:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna