Rejestr zmian
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 13:50:42 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dla dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) — dziewczynki 13 letnie” 2016-07-05 13:21:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-05 12:38:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-04 14:58:28 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-04 14:57:45 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-04 14:55:12 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-04 14:53:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych 2016-07-04 14:49:48 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-04 14:40:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-04 11:47:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-01 14:53:51 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Remont 11 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2016-07-01 12:42:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/VII/2016 2016-07-01 12:08:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105/VII/2016 2016-07-01 11:21:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 104/VII/2016 2016-07-01 11:20:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 103/VII/2016 2016-07-01 11:18:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-07-01 11:13:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-07-01 11:06:57 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-07-01 11:03:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-07-01 10:54:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-07-01 10:14:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-07-01 10:12:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-30 15:29:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2016-06-30 14:51:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I 2016-06-30 13:37:08 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I 2016-06-30 13:36:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-06-30 11:01:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-06-30 10:52:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-06-30 10:51:26 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-06-30 10:49:32 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna