Rejestr zmian
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-26 13:25:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-26 13:10:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/PF/VII/2016 2016-10-25 15:15:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/VII/2016 2016-10-25 15:13:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 111/VII/2016 2016-10-25 15:10:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 2016-10-25 14:48:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 2016-10-25 14:47:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2016-10-25 14:37:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-25 14:26:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:36:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-21 15:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:42:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:33:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:32:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:31:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:30:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:30:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-21 15:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Osiedla 2016-10-21 15:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 162/VII/2016 2016-10-21 15:13:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 161/VII/2016 2016-10-21 15:11:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 160/PF/VII/2016 2016-10-21 15:09:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VII/2016 2016-10-21 15:08:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VII/2016 2016-10-21 15:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Etap II - 4 części 2016-10-21 10:10:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna Chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-10-20 14:34:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-10-20 12:47:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna