Rejestr zmian
Zarządzenie nr 144/PF/VII/2016 2016-09-23 15:06:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VII/2016 2016-09-23 15:04:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-23 14:38:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:34:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:34:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:32:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:29:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:28:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:28:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:28:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-09-23 14:04:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ocena aktualności studium i planów miejscowych 2016-09-23 10:43:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program rewitalizacji 2016-09-23 10:42:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:42:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:42:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:40:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ocena aktualności studium i planów miejscowych 2016-09-23 10:39:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program rewitalizacji 2016-09-23 10:29:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:18:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:18:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:17:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:12:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-09-23 10:12:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:17:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:17:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:17:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:16:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:16:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:15:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna