Rejestr zmian
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-23 16:15:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-23 14:08:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 14:00:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 13:59:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. 2016-08-23 12:06:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-23 11:56:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-22 14:51:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jezioego - Główny Specjalista – Inspektor nadzoru ½ etatu 2016-08-22 13:59:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-22 13:30:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-19 16:19:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:49:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:48:23 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:46:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. 2016-08-18 10:45:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-18 09:19:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:58:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:57:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:56:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:55:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:54:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:54:07 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:48:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-16 15:17:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont 3 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2016-08-16 12:05:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/PF/VII/2016 2016-08-16 09:57:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 123/VII/2016 2016-08-16 09:55:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VII/2016 2016-08-16 09:53:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VII/2016 2016-08-16 09:52:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-08-16 08:17:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-08-16 08:15:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna