Rejestr zmian
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:15:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:08:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 13:00:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 12:52:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 12:40:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
48) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-24 11:07:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2016-08-24 10:58:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2016-08-24 10:58:06 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 125/VII/2016 2016-08-24 10:52:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 126/VII/2016 2016-08-24 10:48:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 126/VII/2016 2016-08-24 10:47:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 127/VII/2016 2016-08-24 10:45:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 128/PF/VII/2016 2016-08-24 10:43:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129/VII/2016 2016-08-24 10:41:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/VII/2016 2016-08-24 10:39:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-24 10:38:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 131/VII/2016 2016-08-24 10:37:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 132/VII/2016 2016-08-24 10:27:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2016 2016-08-24 10:26:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2016 2016-08-24 10:25:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 10:19:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-24 10:14:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-23 16:15:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-23 14:08:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 14:00:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 13:59:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. 2016-08-23 12:06:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-23 11:56:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-22 14:51:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jezioego - Główny Specjalista – Inspektor nadzoru ½ etatu 2016-08-22 13:59:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna