Rejestr zmian
Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie lub pozyskanie świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 2016-09-02 09:57:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w II półroczu 2016r. oraz latach 2017-2018 2016-09-02 09:56:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul.Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem 2016-09-02 09:56:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont 3 lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2016-09-02 09:54:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-09-02 09:51:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 135/VII/2016 2016-09-02 09:48:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-02 09:45:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-02 09:44:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-02 09:42:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-02 09:41:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-02 09:40:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 136/VII/2016 2016-09-02 09:19:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 133/VII/2016 2016-09-02 09:18:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Biuro Komunikacji Społecznej 2016-09-01 13:48:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2016-09-01 13:44:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Asystent rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016-09-01 13:31:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Asystent rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016-09-01 13:29:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Asystent rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016-09-01 13:27:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-01 11:01:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2016-09-01 10:51:03 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-31 14:19:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-31 12:48:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
49) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-31 12:39:56 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-30 15:12:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-30 15:11:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-30 15:09:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-30 09:31:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. 2016-08-29 15:23:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. 2016-08-29 15:23:01 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-29 15:10:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna