Rejestr zmian
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-09-08 13:10:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-09-08 13:10:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105A/VII/2016 2016-09-08 13:07:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2016 2016-09-08 13:04:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VII/2016 2016-09-08 13:02:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 138/PF/VII/2016 2016-09-08 13:02:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VII/2016 2016-09-08 12:59:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2016-09-08 12:49:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2016-09-07 14:58:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-07 14:55:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-07 14:52:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-07 14:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-07 14:40:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-07 14:35:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-07 14:30:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-07 14:20:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-07 14:20:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-07 14:19:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-09-07 11:51:42 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-09-06 11:31:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-06 09:49:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-06 09:35:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-06 09:35:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-06 09:15:02 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-09-06 09:14:41 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2016-09-05 16:15:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2016-09-05 10:40:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2016-09-05 10:35:01 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2016-09-05 10:16:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2016-09-05 10:10:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna