Rejestr zmian
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-08-31 16:26:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 12:13:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 11:00:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 10:59:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 10:51:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 09:20:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-08-31 09:18:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-08-30 16:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-08-30 16:12:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-08-30 16:10:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2018-08-30 12:33:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2018-08-30 12:32:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zgłoszeniach na członków obwodowych komisji 2018-08-30 12:29:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 120/PF/VII/2018 2018-08-29 16:47:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-08-29 16:35:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-08-29 16:33:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie „Za życiem” 2018-08-29 16:15:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne 2018-08-29 16:14:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie wychowawcze tzw. 500 + 2018-08-29 16:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie „Dobry Start” tzw. 300+ 2018-08-29 16:12:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania 2018-08-29 16:08:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania 2018-08-29 16:06:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 2018-08-29 15:44:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018-08-29 15:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018-08-29 15:41:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018-08-29 15:40:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018-08-29 15:39:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-29 15:27:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-29 15:22:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin 2018-08-29 15:19:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna