Rejestr zmian
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-07-03 15:12:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-07-03 15:11:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VII/2018 2018-07-03 11:48:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 100/PF/VII/2018 2018-07-03 11:46:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VII/2018 2018-07-03 11:45:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:05:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:04:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 2018-07-03 11:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2018-07-03 10:59:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2018-07-03 10:58:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-07-02 14:37:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:10:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:09:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:07:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 11:00:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:57:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:57:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:57:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:56:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:56:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-02 10:43:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-02 10:43:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-02 10:43:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-02 10:42:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-02 10:21:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-02 10:19:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-02 10:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-07-02 10:09:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-06-29 15:51:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 46 2018-06-29 15:51:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna