Rejestr zmian
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:43:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:38:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2018-11-08 12:18:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-11-08 12:13:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-11-08 11:07:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:38:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:31:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:31:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:30:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-11-07 15:29:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-07 13:15:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-11-07 13:13:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-07 13:12:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-07 13:08:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – Etap III” 2 części 2018-11-07 12:27:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-07 12:08:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-11-07 12:04:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na L sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-07 11:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
L sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-11-07 11:19:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2018-11-06 16:08:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 kpa 2018-11-06 15:49:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap III” 3 części 2018-11-06 11:53:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-11-06 10:09:34 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:33:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:32:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:32:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:28:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:28:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:18:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 2018-11-05 16:18:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna