Rejestr zmian
Zarządzenie nr 178/VII/2016 2016-11-15 14:29:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:21:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:17:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:15:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:14:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:02:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 13:58:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. 2016-11-15 13:51:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 20 2016-11-15 13:36:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 13:23:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 13:23:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - III nabór 2016-11-15 13:20:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - III nabór 2016-11-15 13:19:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - III nabór 2016-11-15 13:15:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-15 12:24:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Inwestycji i Remontów 2016-11-15 09:05:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-11-15 09:01:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-15 09:00:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2016-11-15 08:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Inwestycji i Remontów 2016-11-15 08:56:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Inwestycji i Remontów 2016-11-15 08:54:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2016-11-15 08:50:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2016-11-15 08:48:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Inwestycji i Remontów 2016-11-15 08:47:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2016-11-15 08:39:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-14 15:21:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-14 10:44:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-14 10:43:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-14 10:38:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna