Rejestr zmian
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:17:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:17:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:16:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:16:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:15:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 13:12:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-22 12:37:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - obowiązujące 2016-09-22 09:28:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - obowiązujące 2016-09-22 09:28:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2016-09-21 15:38:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-21 15:35:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-21 15:28:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-21 15:25:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-21 15:24:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-21 15:11:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2016 2016-09-21 15:05:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VII/2016 2016-09-21 15:02:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/VII/2016 2016-09-21 15:01:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VII/2016 2016-09-21 14:59:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137A/VII/2016 2016-09-21 14:57:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2016-09-20 15:52:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2016-09-20 15:52:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2016-09-20 15:34:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2016-09-20 15:34:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Wojewody Mazowieckiego 2016-09-20 15:19:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2016-09-20 15:19:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania 2016-09-20 15:18:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza - rozbudowa oświetlenia - ul. Śnieżna w Słomczynie 2016-09-20 15:16:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-20 15:13:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-09-20 15:11:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna