Rejestr zmian
Informacja o wyniku pracy komisji 2016-11-29 15:20:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-29 15:01:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VII/2016 2016-11-29 14:52:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VII/2016 2016-11-29 14:46:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-28 14:35:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-28 12:19:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-28 12:18:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-28 12:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-28 12:12:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-25 16:06:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-11-25 14:45:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-11-25 14:44:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 23 - nadzwyczajna 2016-11-25 14:34:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 23 - nadzwyczajna 2016-11-25 14:34:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 183/VII/2016 2016-11-25 13:19:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2016-11-25 13:08:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-11-25 12:44:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-24 16:08:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-24 16:08:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-24 16:06:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-11-24 09:21:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 11:19:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 11:18:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 10:38:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-11-22 14:28:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-11-22 14:28:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-22 12:14:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/PF/VII/2016 2016-11-22 09:11:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2016 2016-11-22 09:09:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-22 09:02:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna