Rejestr zmian
Zarządzenie nr 101/PF/VII/2016 2016-06-24 09:45:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 100/VII/2016 2016-06-24 09:42:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-06-23 14:53:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-22 15:35:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-22 15:33:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VII/2016 2016-06-21 15:44:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VII/2016 2016-06-21 15:42:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-21 14:06:52 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-21 14:05:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 093/VII/2016 2016-06-21 12:20:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 092/VII/2016 2016-06-21 12:18:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-20 15:11:06 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-06-20 15:04:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja na temat materiałów do zaopiniowania w zakresie określenia wymogu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2016-06-20 10:24:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 15:58:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/PF/VII/2016 2016-06-17 15:53:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 097/VII/2016 2016-06-17 15:51:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-06-17 14:08:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 14:04:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 13:36:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 11:48:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 11:39:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 11:08:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-06-17 10:39:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2016-06-17 10:28:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2016-06-17 10:27:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-06-17 10:25:01 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-06-17 10:22:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 09:15:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-06-17 08:12:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna