Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-10 13:47:48 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 11:19:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 11:19:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 11:10:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 11:09:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 11:08:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 10:49:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-01-10 10:48:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 217/PF/VII/2016 2017-01-09 16:54:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2017-01-09 11:35:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji stałych RM 2017-01-09 11:29:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-09 11:08:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-09 11:07:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2017-01-09 11:07:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2017-01-09 11:05:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-01-09 11:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-09 11:01:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 2017-01-09 09:38:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
50) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2017-01-09 09:37:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2017-01-09 09:29:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2017-01-09 09:28:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2017-01-09 09:28:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 001/VII/2017 2017-01-05 19:33:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 216/VII/2016 2017-01-05 18:17:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 217/PF/VII/2016 2017-01-05 18:14:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-05 17:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-01-05 17:43:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 002/VII/2017 2017-01-05 15:10:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą 2017-01-05 12:48:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2017-01-04 11:23:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna