Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych 2016-07-19 12:14:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa 2016-07-19 12:12:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa 2016-07-19 12:09:53 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w II półroczu 2016r. oraz latach 2017-2018 2016-07-18 15:56:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Protokół z wyboru wykonawcy 2016-07-18 15:10:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Protokół z wyboru wykonawcy 2016-07-18 15:10:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-07-15 14:33:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Policja 2016-07-15 13:23:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-07-15 10:50:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2016 2016-07-14 15:23:32 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2016 2016-07-14 15:23:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2016 2016-07-14 15:17:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2016 2016-07-14 15:03:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wyborach Sołtysa Sołectwa Parcela 2016-07-14 14:44:23 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wyborach Sołtysa Sołectwa Cieciszew 2016-07-14 14:43:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wyborach Sołtysa Sołectwa Parcela 2016-07-14 14:42:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wyborach Sołtysa Sołectwa Cieciszew 2016-07-14 14:38:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wyborach Sołtysa Sołectwa Cieciszew 2016-07-14 14:36:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2016 2016-07-14 14:32:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-14 13:15:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-14 08:47:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej 2016-07-14 08:42:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:41:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej 2016-07-14 08:41:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:37:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:36:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:35:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-07-14 08:30:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-13 12:26:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VII/2016 2016-07-12 15:11:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna