Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-14 13:15:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:18:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:17:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:16:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-13 13:11:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-13 13:11:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-13 13:08:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku 2016-12-12 12:56:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-12-09 16:00:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2016-12-09 14:10:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-12-09 10:54:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-09 10:50:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-09 10:40:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-12-08 15:06:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-08 14:58:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-08 14:30:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 191/PF/VII/2016 2016-12-08 14:30:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-07 16:17:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:19:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:18:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:17:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-06 15:10:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 2016-12-06 15:09:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-06 15:06:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 14:38:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 14:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-06 11:48:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna