Rejestr zmian
Sesja nr 26 2016-12-21 14:53:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 14:50:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 14:48:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 14:47:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 14:44:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 14:11:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 13:42:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 12:05:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 11:50:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 11:49:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 11:49:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2016-12-20 13:48:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-20 12:42:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2016-12-20 10:56:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-19 15:42:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:56:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:20:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:19:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 203/VII/2016 2016-12-16 16:01:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:42:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:37:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:37:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2016-12-16 14:30:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2016-12-16 14:28:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o tablicy ogłoszeń 2016-12-16 14:27:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenia rodzicielskie 2016-12-16 14:17:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 2016-12-16 14:16:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-12-16 13:58:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-16 13:00:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2017 2016-12-16 12:17:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna