Rejestr zmian
Wydział Dróg Gminnych 2018-09-05 13:09:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2018-09-05 12:51:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2018-09-05 12:50:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2018-09-05 12:50:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2018-09-05 12:47:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:59:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:58:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:58:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:57:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na brokera ubezpieczeniowego 2018-09-05 11:55:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2018-09-04 16:13:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2018-09-04 16:13:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 16:10:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 16:09:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 16:09:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 16:08:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 16:05:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 15:59:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 15:58:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-04 15:57:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-04 12:57:39 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-04 12:45:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-09-04 10:36:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-09-04 10:36:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-09-04 10:32:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-09-04 10:31:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-09-04 10:30:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-09-03 16:09:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-09-03 15:43:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna