Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2016-11-03 09:14:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-03 08:48:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-03 08:41:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-28 16:14:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/PF/VII/2016 2016-10-28 16:04:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 165/VII/2016 2016-10-28 16:02:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/PF/VII/2016 2016-10-28 16:00:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-28 15:51:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:05:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:00:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 13:58:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-27 13:07:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-27 10:18:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - III nabór 2016-10-27 10:12:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-26 13:25:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-26 13:10:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/PF/VII/2016 2016-10-25 15:15:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/VII/2016 2016-10-25 15:13:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 111/VII/2016 2016-10-25 15:10:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 2016-10-25 14:48:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 2016-10-25 14:47:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2016-10-25 14:37:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-25 14:26:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:36:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-21 15:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:42:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna