Rejestr zmian
Zarządzenie nr 126/VII/2016 2016-08-24 10:48:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 126/VII/2016 2016-08-24 10:47:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 127/VII/2016 2016-08-24 10:45:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 128/PF/VII/2016 2016-08-24 10:43:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129/VII/2016 2016-08-24 10:41:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/VII/2016 2016-08-24 10:39:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-24 10:38:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 131/VII/2016 2016-08-24 10:37:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 132/VII/2016 2016-08-24 10:27:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2016 2016-08-24 10:26:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2016 2016-08-24 10:25:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-24 10:19:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-24 10:14:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-23 16:15:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 2016-08-23 14:08:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 14:00:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-08-23 13:59:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”. 2016-08-23 12:06:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-23 11:56:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-22 14:51:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jezioego - Główny Specjalista – Inspektor nadzoru ½ etatu 2016-08-22 13:59:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-22 13:30:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2016-08-19 16:19:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:49:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:48:23 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2016-08-18 10:46:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie. 2016-08-18 10:45:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ulicy Działkowej w Kierszku gm. Konstancin-Jeziorna 2016-08-18 09:19:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:58:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-08-17 12:57:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna