Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-03 13:54:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-11-03 12:47:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-11-03 12:47:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 11:56:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 11:51:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 11:34:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 11:17:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 11:00:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:54:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:43:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:43:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:34:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:18:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:16:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:08:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 10:01:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 24 2016-11-03 09:50:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-11-03 09:32:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-11-03 09:30:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2016-11-03 09:14:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-03 08:48:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-03 08:41:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-28 16:14:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/PF/VII/2016 2016-10-28 16:04:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 165/VII/2016 2016-10-28 16:02:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/PF/VII/2016 2016-10-28 16:00:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-28 15:51:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:05:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki IV konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016-10-28 14:00:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna