Rejestr zmian
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:31:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:29:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-14 14:36:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-02-14 14:35:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:35:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:33:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:30:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:40:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:40:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:37:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:36:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia i rozbudową sieci wodociągowej 2017-02-14 11:22:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-13 17:12:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-13 17:08:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-13 13:43:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2020 2017-02-13 12:24:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-10 15:13:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-02-09 16:17:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-02-09 16:07:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-02-09 16:06:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 2/BZK/2015 2017-02-09 16:06:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-02-09 16:05:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-02-09 16:05:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-02-09 16:05:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-02-09 16:04:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-02-09 16:04:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 299/2017 2017-02-09 16:03:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-09 13:47:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą 2017-02-09 13:17:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-08 16:47:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna