Rejestr zmian
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-11-24 09:21:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 11:19:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 11:18:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-23 10:38:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-11-22 14:28:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2016-11-22 14:28:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-22 12:14:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/PF/VII/2016 2016-11-22 09:11:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2016 2016-11-22 09:09:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-22 09:02:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-21 10:00:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 16:10:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-18 15:57:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-11-18 15:56:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-18 15:54:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2016-11-18 12:37:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:41:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-11-17 16:16:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Osiedla 2016-11-17 16:15:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-17 16:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:13:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:12:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:08:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 15:23:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 13:50:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/PF/VII/2016 2016-11-15 16:33:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna