Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:13:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:12:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:10:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:06:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:50:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:49:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:44:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 2018-07-17 14:43:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2018-07-17 14:42:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:42:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:41:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-17 12:50:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające 2018-07-13 15:36:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Rodziny wspierające 2018-07-13 15:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XI posiedzenie Rady Seniorów (19.07.2018) 2018-07-13 14:13:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń Rady Seniorów 2018-07-13 14:07:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105/VII/2018 2018-07-12 14:58:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 104/VII/2018 2018-07-12 14:56:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 14:02:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 14:02:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 14:02:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 14:00:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 13:58:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 13:54:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-12 13:39:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-12 13:39:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2018-07-12 13:38:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-12 11:26:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-07-12 11:21:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VII/2018 2018-07-12 11:04:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna