Rejestr zmian
Zarządzenie nr 037/VII/2017 2017-03-09 15:53:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/PF/VII/2017 2017-03-09 15:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VII/2017 2017-03-09 15:51:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 15:15:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 15:14:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 15:13:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 15:13:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 15:12:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 14:59:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-09 14:58:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2017-03-09 14:55:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2017-03-09 14:55:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2017-03-09 14:54:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2017-03-09 10:44:42 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2017-03-09 10:43:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2017-03-08 13:57:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-03-08 13:55:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-03-08 13:53:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-03-08 13:53:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-03-08 13:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-03-08 13:38:01 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-07 13:55:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia i rozbudową sieci wodociągowej 2017-03-07 11:22:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku 2017-03-07 10:01:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-03-06 17:01:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-03-06 17:00:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-03-06 16:59:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-06 16:26:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku 2017-03-06 15:55:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-03-06 15:49:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna