Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-19 15:42:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:56:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:20:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-19 14:19:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 203/VII/2016 2016-12-16 16:01:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:42:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:37:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - asystent rodziny 2016-12-16 14:37:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2016-12-16 14:30:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2016-12-16 14:28:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o tablicy ogłoszeń 2016-12-16 14:27:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenia rodzicielskie 2016-12-16 14:17:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 2016-12-16 14:16:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-12-16 13:58:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-16 13:00:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2017 2016-12-16 12:17:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-12-15 15:28:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 202/PF/VII/2016 2016-12-15 15:15:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VII/2016 2016-12-15 15:14:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 200/PF/VII/2016 2016-12-15 15:12:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 199/VII/2016 2016-12-15 15:10:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-15 13:41:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-15 13:40:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-15 13:40:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-15 13:34:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego - etap 1 2016-12-15 13:23:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku 2016-12-15 11:38:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-14 13:15:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:18:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-12-13 13:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna