Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-25 14:26:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:36:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-24 15:35:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - projekt zmiany 2016-10-21 15:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:42:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:33:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-10-21 15:32:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:31:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:30:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy “A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-10-21 15:30:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2016-10-21 15:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Osiedla 2016-10-21 15:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 162/VII/2016 2016-10-21 15:13:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 161/VII/2016 2016-10-21 15:11:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 160/PF/VII/2016 2016-10-21 15:09:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VII/2016 2016-10-21 15:08:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VII/2016 2016-10-21 15:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Etap II - 4 części 2016-10-21 10:10:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa Gminnego Przedszkola "Leśna Chatka" w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-10-20 14:34:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-10-20 12:47:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 20 2016-10-20 12:46:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 20 2016-10-20 12:46:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-20 12:20:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-20 12:19:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-20 12:17:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-20 12:13:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-10-20 12:11:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 23 - nadzwyczajna 2016-10-20 11:13:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna