Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 10:11:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 10:11:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 10:10:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 10:09:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 09:51:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 09:48:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 09:48:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 09:33:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 09:33:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 09:32:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-03 17:11:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 045/PF/VII/2017 2017-04-03 17:09:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 044/VII/2017 2017-04-03 17:08:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:32:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:26:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:25:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-04-03 16:12:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-04-03 16:12:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie 2017-04-03 10:05:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 14:30:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 14:30:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - V nabór 2017-03-31 14:22:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 13:59:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 13:24:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna