Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-24 13:52:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-03-24 13:45:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-03-24 13:42:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-24 11:55:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2017-03-24 09:58:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 2017-03-23 15:48:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku 2017-03-23 15:12:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2017-03-23 15:11:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-23 12:59:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-23 12:11:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-23 12:07:39 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2020 2017-03-23 08:35:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-22 15:40:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-22 15:38:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-22 15:38:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-22 15:38:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-22 15:34:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-22 12:25:39 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2017-03-22 11:55:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 039/VII/2017 2017-03-21 15:57:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-03-21 13:01:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku 2017-03-21 12:58:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2017 roku 2017-03-21 12:24:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-03-21 12:21:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-03-21 10:04:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-20 16:14:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-20 16:14:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-03-20 16:13:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-03-20 16:00:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - V nabór 2017-03-20 15:59:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna