Rejestr zmian
Zakład Gospodarki Komunalnej 2016-11-18 12:37:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:41:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-11-18 10:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-11-17 16:16:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Osiedla 2016-11-17 16:15:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2016-11-17 16:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:13:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:12:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 16:08:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 15:23:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-17 13:50:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/PF/VII/2016 2016-11-15 16:33:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VII/2016 2016-11-15 16:31:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 177/VII/2016 2016-11-15 16:31:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VII/2016 2016-11-15 16:29:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VII/2016 2016-11-15 16:29:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VII/2016 2016-11-15 16:27:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok 2016-11-15 16:19:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok 2016-11-15 16:18:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/VII/2016 2016-11-15 16:08:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/VII/2016 2016-11-15 16:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2016 2016-11-15 14:30:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2016 2016-11-15 14:29:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:21:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:17:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-11-15 14:15:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna