Rejestr zmian
Sesja nr 27 2017-02-20 14:41:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 27 2017-02-20 14:37:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-20 12:08:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-17 19:51:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-17 19:50:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 017/PF/VII/2017 2017-02-16 23:36:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/VII/2017 2017-02-16 23:35:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 015/PF/VII/2017 2017-02-16 23:33:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-16 23:25:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-16 23:24:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-16 13:10:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030 2017-02-15 23:40:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2017 2017-02-15 13:26:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa drewnianego pomostu na odnodze rzeki Jeziorki wraz z urządzeniami 2017-02-15 13:24:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-15 13:17:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-15 13:12:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:57:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:33:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:31:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:31:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego 2017-02-15 12:29:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2017-02-14 14:36:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-02-14 14:35:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:35:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:33:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-14 14:30:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:40:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:40:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:37:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
„Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I”Część I Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie,Część II Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie,Część III Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna 2017-02-14 11:36:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna