Rejestr zmian
Zarządzenie nr 044/VII/2017 2017-04-03 17:08:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:32:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:31:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:26:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-04-03 16:25:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-04-03 16:12:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2017-04-03 16:12:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie 2017-04-03 10:05:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 14:30:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 14:30:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - V nabór 2017-03-31 14:22:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 14:00:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IV nabór 2017-03-31 13:59:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-03-31 13:24:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie 2017-03-31 12:26:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2017-03-31 10:31:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku 2017-03-31 10:28:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-03-31 10:24:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-03-31 10:24:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-03-31 10:08:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 043/VII/2017 2017-03-31 09:53:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 043/VII/2017 2017-03-31 09:48:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2017-03-31 08:45:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2017-03-31 08:44:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 043/VII/2017 2017-03-30 18:00:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-03-30 17:59:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna