Rejestr zmian
Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 2016-12-09 10:40:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-12-08 15:06:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-08 14:58:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2017 2016-12-08 14:30:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 191/PF/VII/2016 2016-12-08 14:30:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-07 16:17:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:19:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:18:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2016-12-07 15:17:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-06 15:10:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 2016-12-06 15:09:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-06 15:06:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 14:38:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-06 14:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-06 11:48:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-05 16:55:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-05 16:55:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2016-12-05 16:53:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 186/VII/2016 2016-12-05 13:47:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 190/VII/2016 2016-12-05 13:43:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VII/2016 2016-12-05 13:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 182/PF/VII/2016 2016-12-05 13:38:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-05 13:28:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-05 13:15:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku 2016-12-02 14:24:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018 2016-12-02 13:15:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 25 2016-12-01 15:57:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 25 2016-12-01 15:55:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna