Rejestr zmian
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2017 roku 2016-12-30 10:17:08 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-29 15:48:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 215/VII/2016 2016-12-29 15:33:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 214/VII/2016 2016-12-29 15:32:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- Jeziorna w latach 2017 - 2019 2016-12-29 14:55:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-12-28 16:10:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 211/VII/2016 2016-12-28 16:03:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 210/PF/VII/2016 2016-12-28 16:02:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 206/PF/VII/2016 2016-12-28 16:00:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 209/VII/2016 2016-12-28 15:58:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/VII/2016 2016-12-28 15:57:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 204/PF/VII/2016 2016-12-28 15:56:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-12-28 09:39:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-12-28 09:39:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2017 2016-12-23 12:05:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017 2016-12-23 10:53:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-23 10:52:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-23 10:51:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-22 17:24:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-22 17:23:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-22 17:22:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-22 17:22:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 2016-12-22 17:13:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-22 17:13:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-22 17:13:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-22 17:06:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-21 15:45:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VII/2016 2016-12-21 15:44:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 26 2016-12-21 15:41:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-12-21 15:31:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna