Rejestr zmian
Dyżury radnych VII kadencji 2017-05-12 09:20:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2017-05-12 09:20:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2017-05-12 09:19:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2017-05-12 09:18:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-11 15:39:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprzątaczka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-11 14:37:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-11 14:30:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-11 09:03:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-11 09:02:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-11 09:01:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VII/2017 2017-05-11 08:57:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 084/VII/2017 2017-05-11 08:54:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017-05-10 15:48:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2017-05-10 15:46:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2017-05-10 15:45:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 r. 2017-05-10 15:42:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2017-05-10 15:32:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2017-05-10 15:32:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - VI nabór 2017-05-10 15:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - VI nabór 2017-05-10 15:24:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - VI nabór 2017-05-10 15:16:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 oraz Gminnego Przedszkola nr 4 2017-05-10 15:16:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-10 15:13:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-10 15:13:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-10 15:12:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-10 15:09:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-10 15:07:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-09 15:20:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-09 15:20:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-09 15:02:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna