Rejestr zmian
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-07-30 16:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:35:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:33:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:32:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-07-30 16:27:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-07-30 15:38:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-07-30 15:37:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 15:33:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 108/VII/2018 2018-07-27 16:09:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-07-27 13:52:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:18:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:18:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:18:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:17:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:17:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:16:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:16:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:16:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 16:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:30:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:29:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:28:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:28:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:27:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:26:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:23:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:23:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2018-07-26 15:22:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w Wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 2018-07-26 14:57:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-26 09:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna