Rejestr zmian
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2018-10-03 13:45:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Stanowisko w wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 2018-10-03 13:38:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej (zastępstwo) 2018-10-03 13:37:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-10-03 13:37:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-10-03 13:28:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-10-03 13:28:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-03 12:42:05 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia - etap 1 2018-10-02 15:35:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia - etap 1 2018-10-02 15:35:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia - etap 1 2018-10-02 15:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia - etap 1 2018-10-02 15:33:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 15:21:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 15:19:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 15:18:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-02 11:54:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-02 11:54:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-02 11:47:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 11:31:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 11:31:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-10-02 11:30:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2018-10-02 11:22:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji 2018-10-01 16:16:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II 2018-10-01 13:32:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-28 14:25:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-28 13:15:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2018-09-28 08:54:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2018-09-28 08:54:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-09-27 08:42:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-09-27 08:41:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
63) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5 2018-09-26 17:35:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna