Rejestr zmian
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-05-26 09:53:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-05-26 09:48:11 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-05-26 09:45:20 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-05-25 14:34:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-05-25 14:33:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-05-25 12:15:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-05-25 12:14:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:50:22 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:49:52 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:49:48 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:49:34 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:48:57 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-24 14:48:55 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-05-24 14:11:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2017-05-23 15:25:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego - 1/2 etatu - kopia 2017-05-23 10:54:27 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2017-05-22 15:56:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2017-05-22 08:33:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Mariusz Kucicki 2017-05-19 15:57:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Tomasz Nowicki 2017-05-19 15:54:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-19 15:48:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-19 15:48:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-05-19 15:47:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-05-19 12:38:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-05-19 12:35:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 28 2017-05-19 12:14:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 30 2017-05-19 12:14:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 30 2017-05-19 12:13:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2017-05-19 12:13:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 30 2017-05-19 12:11:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna