Rejestr zmian
Inspektor w Referacie Egzekucji Administracyjnej 2017-06-08 14:40:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-08 14:36:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:33:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:30:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:28:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:26:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-06-08 14:22:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-06-08 14:21:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny specjalista w Referacie Budżetowym 2017-06-08 14:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny specjalista w Referacie Budżetowym 2017-06-08 14:19:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-06-08 13:45:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-08 09:18:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-08 09:17:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/PF/VII/2017 2017-06-08 08:47:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 2017-06-08 08:36:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 2017-06-08 08:35:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 2017-06-08 08:35:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:44:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:43:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:34:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:31:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:26:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2017-06-06 16:22:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 106/VII/2017 2017-06-05 17:18:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-05 17:17:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 107/VII/2017 2017-06-05 17:09:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 106/VII/2017 2017-06-05 17:07:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105/VII/2017 2017-06-05 17:06:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 104/VII/2017 2017-06-05 17:04:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna