Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-08 12:30:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-08 12:30:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-08 12:29:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2020 2017-02-06 11:26:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-06 11:05:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-06 11:04:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-06 11:03:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec - etap 1 2017-02-06 11:02:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec - etap 1 2017-02-06 11:02:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec - etap 1 2017-02-06 11:02:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec - etap 1 2017-02-06 10:47:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec - etap 1 2017-02-06 10:41:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-03 15:13:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-03 15:13:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-03 15:07:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-03 15:06:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-03 15:06:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-03 15:05:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie 2017-02-03 15:01:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - III nabór 2017-02-03 14:53:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-02-03 14:47:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap I 2017-02-03 13:10:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap I 2017-02-03 12:51:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap I 2017-02-02 15:40:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 013/PF/VII/2017 2017-02-02 15:34:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 012/VII/2017 2017-02-02 15:32:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 010/PF/VII/2017 2017-02-02 15:31:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 009/VII/2017 2017-02-02 15:28:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 009/VII/2017 2017-02-02 15:28:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-02-02 13:39:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna