Rejestr zmian
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:29:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:28:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:28:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:27:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:27:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Klauzula informacyjna - Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:16:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:13:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:11:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2018-08-07 16:08:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-07 16:07:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:31:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:27:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-08-07 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 110/VII/2018 2018-08-07 14:07:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:32:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-08-06 14:13:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 2018-08-03 14:22:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-03 09:13:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-03 08:57:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:53:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:51:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 109/VII/2018 2018-07-30 17:01:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 16:59:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 109/VII/2018 2018-07-30 16:59:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 16:58:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna