Rejestr zmian
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na koniec VII kadencji 2018-10-07 19:13:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na koniec VII kadencji 2018-10-07 19:10:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na koniec VII kadencji 2018-10-07 19:02:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-10-05 18:37:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji Budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-05 18:36:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji Budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-05 18:36:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-05 18:30:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:06:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:05:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:05:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:04:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:03:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:03:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:02:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 13:00:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 12:50:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-05 12:48:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-05 12:37:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-10-05 10:16:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-04 17:07:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-04 16:58:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-10-04 12:52:08 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-04 12:02:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-10-04 11:55:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-10-04 11:54:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna 2018-10-04 11:53:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 136/VII/2018 2018-10-03 15:48:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 135/VII/2018 2018-10-03 15:46:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków P1, przy ul. Mirkowskiej, na działce oznaczonej nr ew. 12/2, obr. 02-01 w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-03 15:45:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2018 2018-10-03 15:44:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna