Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-26 16:22:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-26 16:21:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-26 16:21:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-26 16:06:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-26 15:58:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-06-26 15:32:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2017-06-26 15:13:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej (1 etat) 2017-06-26 15:05:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2017-06-26 14:49:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2017-06-26 14:49:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:07:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:06:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:05:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:02:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 16:01:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-23 15:59:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2017-06-23 15:14:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-06-23 14:41:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-06-23 14:29:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ 2017-06-23 14:20:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VII/2017 2017-06-22 15:30:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VII/2017 2017-06-22 15:29:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 113/PF/VII/2017 2017-06-22 15:26:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 112/VII/2017 2017-06-22 15:21:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2017-06-22 15:07:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 30 2017-06-22 15:06:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2017-06-22 15:05:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2017-06-22 15:03:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-22 13:15:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-06-22 12:15:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna