Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:17:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-17 12:07:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 11:40:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 13:19:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 13:19:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 13:17:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 13:16:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-09-13 12:21:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 12:19:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-09-13 12:17:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 12:14:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 12:12:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-09-13 12:10:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 11:19:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 11:18:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 15:44:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 15:34:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie ws. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-12 15:33:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129a/VII/2018 2018-09-12 15:28:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 13:06:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:34:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:03:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 12:03:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:53:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:53:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-12 11:51:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna