Rejestr zmian
Iwona Wiercińska 2017-04-05 14:08:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Tomasz Nowicki 2017-04-05 14:07:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Alfreda Konopka 2017-04-05 14:06:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Andrzej Cieślawski 2017-04-05 14:05:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 14:01:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 13:52:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 13:48:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 13:37:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 13:34:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2017) 2017-04-05 13:31:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-04-05 13:25:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 18:05:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 18:03:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 17:56:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-04-04 14:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały na XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 14:41:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-04-04 14:37:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna 2017-04-04 14:35:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 14:28:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 14:15:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-04-04 12:02:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-04-04 11:56:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-04-04 11:56:12 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 10:11:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 10:11:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 2017-04-04 10:11:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 10:10:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 10:09:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 09:51:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna 2017-04-04 09:48:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna