Rejestr zmian
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2551/2017 2017-08-01 09:56:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2552/2017 2017-08-01 09:56:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2017-08-01 09:49:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-07-31 16:55:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-07-31 16:52:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-07-31 16:49:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-07-31 16:49:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-07-31 16:46:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3211/2017 2017-07-31 16:39:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3210/2017 2017-07-31 16:37:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3209/2017 2017-07-31 16:35:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3208/2017 2017-07-31 16:33:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:30:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:23:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3207/2017 2017-07-31 16:09:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 135/PF/VII/2017 2017-07-28 15:42:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 134/VII/2017 2017-07-28 15:40:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-28 15:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-28 15:24:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-07-28 12:14:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - osoba do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 2017-07-27 14:59:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny 2017-07-27 14:54:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:52:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:51:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-27 14:42:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-27 14:40:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2017-07-27 14:39:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-07-27 14:38:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 15:46:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-26 14:16:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna