Rejestr zmian
Zarządzenie nr 109/PF/VII/2017 2017-06-09 17:13:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-09 16:39:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-09 16:39:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-06-09 12:14:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-06-09 12:06:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 110/VII/2017 2017-06-09 11:41:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2017-06-08 16:08:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2017-06-08 16:04:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2551/2017 2017-06-08 15:50:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2552/2017 2017-06-08 15:45:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2551/2017 2017-06-08 15:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2550/2017 2017-06-08 15:39:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części 2017-06-08 15:38:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Egzekucji Administracyjnej 2017-06-08 14:41:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Egzekucji Administracyjnej 2017-06-08 14:40:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-06-08 14:36:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:33:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:30:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:28:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-06-08 14:26:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-06-08 14:22:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego (umowa na zastępstwo) 2017-06-08 14:21:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny specjalista w Referacie Budżetowym 2017-06-08 14:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny specjalista w Referacie Budżetowym 2017-06-08 14:19:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-06-08 13:45:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-08 09:18:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-06-08 09:17:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/PF/VII/2017 2017-06-08 08:47:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 2017-06-08 08:36:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna