Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-12 23:46:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-12 23:46:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-12 18:30:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-12 18:24:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
53) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 1 2017-07-11 16:14:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
52) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie 2017-07-11 16:06:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
52) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie 2017-07-11 16:06:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-07-11 16:01:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2017-07-11 15:59:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno - rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-07-11 15:56:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno - rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) 2017-07-11 15:56:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-11 15:47:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2017-07-11 15:42:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-11 15:37:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-07-11 15:34:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/PF/VII/2017 2017-07-11 15:24:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 123/VII/2017 2017-07-11 15:22:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-11 15:15:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-11 15:11:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-07-11 15:08:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III 2017-07-11 11:39:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Korekta planu zamówień publicznych po pierwszym półroczu 2017 roku 2017-07-10 16:42:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 16:10:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:24:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:24:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:24:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2017-07-10 15:23:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:22:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:21:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2017-07-10 15:20:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna