Rejestr zmian
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:33:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-08-11 15:30:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-11 15:26:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 140/VII/2017 2017-08-11 15:20:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/VII/2017 2017-08-11 15:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-11 13:04:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 13:03:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 13:00:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:59:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-11 12:56:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:53:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-11 12:10:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-08-11 09:11:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:43:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:42:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:38:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:28:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:27:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:15:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-10 15:12:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:55:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:53:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:51:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:14:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:14:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:14:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:12:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-10 13:07:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna