Rejestr zmian
Zarządzenie nr 128/VII/2018 2018-09-18 16:00:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-18 13:48:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-18 13:47:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-18 09:59:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-18 09:54:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2018-09-17 17:19:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 17:16:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 17:15:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 17:12:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/VII/2018 2018-09-17 16:37:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 13:57:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:52:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:46:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 13:45:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 13:44:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 2018-09-17 13:44:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:27:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:26:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:18:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 2018-09-17 13:17:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-17 12:07:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-17 11:40:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 13:19:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 13:19:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 13:17:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 13:16:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-09-13 12:21:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-13 12:19:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-09-13 12:17:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-13 12:14:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna